Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya
Presentació

El Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC) és una cartografia temàtica d'alta resolució dels principals tipus de cobertes del sòl del país (boscos, conreus, zones urbanitzades, etc.). El MCSC es realitza al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), amb el finançament de la Generalitat de Catalunya.

L'MCSC forma part de la Cartografia disponible a internet de la Generalitat de Catalunya i és, per tant, de lliure utilització.

L'MCSC es presenta en format digital. Les diferents superfícies es delimiten per fotointerpretació i digitalització sobre pantalla d'ordinador, mitjançant el SIG MiraMon.


Visualització de cartografia


Navegador de mapes que inclou les 4 edicions del MCSC, així com també la serie quinquenal (1987-2017) del Mapa de Cobertes i Usos del Sòl de Catalunya desenvolupat per el Dep. de Geografia de la UAB. A mès conté altra informació d'interès com les capes de les "Variables Biofísiques" i les Ortofotos (tant la la vigent com la sèrie històrica) a escala 1:25.000, 1:5.000 i 1:2.500 de l'ICGC.

Navegador desenvolupat amb tecnologia MiraMon. Navegador actualitzat el 15-10-2020.