Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya
Bases en format vectorial estructurat (polígons), 3a edició versió 1 (2005-2007)
 

Atenció: Recomanem actualitzar el lector de mapes MiraMon si s'ha instal·lat abans de juny de 2000

Accés a les bases

Feu clic damunt la zona del mapa que desitgeu descarregar; també podeu desar la informació directament al vostre ordinador fent clic amb el botó dret del ratolí (la mida dels fitxers oscil.la entre 500KB i 8.500KB).

NOTA: De la mateixa manera que edicions anteriors, la 3a edició de l'MCSC no recull els ponts de les xarxes viària i ferroviària, i s'interpreta la coberta inferior. Aquesta edició, però, els recull en vector a part per poder ser integrats a posteriori, com és el cas de l'MCSC per àmbits administratius. Els vectors de ponts els podeu descarregar aquí.

ATENCIÓ: En la tercera edició del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya s'ha emprat com a material de base les ortoimatges 1:5000 color de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) corresponents al període 2005-2007. En alguns casos s'han ajustat alguns polígons de determinats fulls a les imatges SPOT-5 de 2005, sempre i quan les ortoimatges presentaven canvis de cobertes respecte a la imatge SPOT, per requeriments específics del projecte SIOSE (Sistema de Información de la Ocupación del Suelo de España) a Catalunya.

Anar a la plana del Mapa de Cobertes


Descarregar les bases del MCSC:

Ràsters primera edició (imatges)

Ràsters segona edició (imatges)

Ràsters tercera edició versió 1 (imatges)

Ràsters tercera edició versió 2 (imatges)
Ràsters quarta edició (imatges)


Vectors primera edició (polígons)

Vectors segona edició (polígons)

Vectors tercera edició versió 2 (polígons)
Vectors quarta edició (polígons)


Vectors de ponts tercera edició v1 (polígons)
118B-2-2 118C-1-2 148-1-1 148-2-1 149-1-1 149-2-1 148-2-2 149-1-2 149-2-2 150-1-2 150-2-2 180-2-1 181-1-1 181-2-1 182-1-1 182-2-1 180-2-2 181-1-2 181-2-2 182-1-2 182-2-2 183-2-2 213-2-1 214-1-1 214-2-1 215-1-1 215-2-1 216-1-1 216-2-1 217-1-1 217-2-1 218-1-1 218-2-1 219-2-1 221-1-1 220-1-1 220-2-1 213-2-2 214-1-2 214-2-2 215-1-2 215-2-2 216-1-2 216-2-2 217-1-2 217-2-2 218-1-2 218-2-2 219-1-2 219-2-2 221-1-2 220-1-2 220-2-2 251-2-1 252-1-1 252-2-1 253-1-1 253-2-1 254-1-1 254-2-1 255-1-1 255-2-1 256-1-1 256-2-1 257-1-1 259-2-1 257-2-1 259-1-1 258-1-1 258-2-1 251-2-2 252-1-2 252-2-2 253-1-2 253-2-2 254-1-2 254-2-2 255-1-2 255-2-2 256-1-2 256-2-2 257-1-2 257-2-2 259-1-2 258-1-2 258-2-2 289-2-1 290-1-1 290-2-1 291-1-1 291-2-1 292-1-1 292-2-1 293-1-1 293-2-1 294-1-1 294-2-1 295-1-1 295-2-1 297-1-1 296-1-1 296-2-1 289-2-2 290-1-2 290-2-2 291-1-2 291-2-2 292-1-2 292-2-2 293-1-2 293-2-2 294-1-2 294-2-2 295-1-2 295-2-2 297-1-2 296-1-2 296-2-2 327-1-1 327-2-1 328-1-1 328-2-1 329-1-1 329-2-1 330-1-1 330-2-1 331-1-1 331-2-1 332-1-1 332-2-1 333-1-1 333-2-1 335-1-1 334-1-1 334-2-1 327-1-2 327-2-2 328-1-2 328-2-2 329-1-2 329-2-2 330-1-2 330-2-2 331-1-2 331-2-2 332-1-2 332-2-2 333-1-2 333-2-2 335-1-2 334-1-2 334-2-2 358-2-1 359-1-1 359-2-1 360-1-1 360-2-1 361-1-1 361-2-1 362-1-1 362-2-1 363-1-1 363-2-1 364-1-1 364-2-1 365-1-1 365-2-1 366-1-1 366-2-1 358-2-2 359-1-2 359-2-2 360-1-2 360-2-2 361-1-2 361-2-2 362-1-2 362-2-2 363-1-2 363-2-2 364-1-2 364-2-2 365-1-2 365-2-2 366-1-2 387-2-1 388-1-1 388-2-1 389-1-1 389-2-1 390-1-1 390-2-1 391-1-1 391-2-1 392-1-1 392-2-1 393-1-1 393-2-1 394-1-1 394-2-1 387-2-2 388-1-2 388-2-2 389-1-2 389-2-2 390-1-2 390-2-2 391-1-2 391-2-2 392-1-2 392-2-2 393-1-2 393-2-2 394-1-2 415-2-1 416-1-1 416-2-1 417-1-1 417-2-1 418-1-1 418-2-1 419-1-1 419-2-1 420-1-1 420-2-1 421-1-1 421-2-1 415-2-2 416-1-2 416-2-2 417-1-2 417-2-2 418-1-2 418-2-2 419-1-2 419-2-2 420-1-2 420-2-2 421-1-2 443-2-1 444-1-1 444-2-1 445-1-1 445-2-1 446-1-1 446-2-1 447-1-1 447-2-1 448-1-1 448-2-1 448C-1-1 443-1-2 443-2-2 444-1-2 444-2-2 445-1-2 445-2-2 446-1-2 446-2-2 447-1-2 447-2-2 448-1-2 470-1-1 470-2-1 471-1-1 471-2-1 472-1-1 472-2-1 473-1-1 473-2-1 470-1-2 470-2-2 471-1-2 471-2-2 472-1-2 472-2-2 473-1-2 496-1-1 496-2-1 497-1-1 497-2-1 498-1-1 496-1-2 496-2-2 497-1-2 497-2-2 498-1-2 521-1-1 521-2-1 522-1-1 522-2-1 523-1-1 521-1-2 521-2-2 522-1-2 522-2-2 523-1-2 546-1-1 546-2-1 547-1-1 547-2-1 547C-1-1 546-2-2 547-1-2 547-2-2
Lector de mapes
 
  Afegir Cartografia
de Referència
 altres formats disponibles
DXF
SHAPE
KMZ
 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Departament d'Interior Departament de Territori i Sostenibilitat
Bases disponibles Inici SIG