Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya
Bases per límits administratius en format vectorial estructurat (polígons), 2a edició (2000-2003)
 

Atenció: Recomanem actualitzar el lector de mapes del MiraMon si s'ha instal·lat abans de juny de 2000

Anar a la plana del Mapa de Cobertes


Descarregar les bases del MCSC:

Per límits administratius segona edició (ràsters)

Per límits administratius tercera edició (ràsters)

 

 

Per límits administratius tercera edició (polígons)

   
  Nota: Els límits administratius s'han extret de la base topogràfica 1:50 000 versió 3.2 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, excepte la línia costanera que s'empra la del mateix Mapa de cobertes del sòl de Catalunya. Els límits administratius s'han unit a aquesta línia de costa bé per tall, si els límits administratius depasen la línia de costa, bé per interpolació, si no arriben a tallar-la.
 
Accés a les bases
  (Atenció!: la mida dels fitxers oscil.la entre 1.5MB i 50MB)
   
  Vegueries:
   
 
 • Àmbit Metropolità (Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental) (46.0 MB)
 •    
    Comarques:
     
   
 • Alt Penedès (9.9 MB)
 •  
 • Baix Llobregat (7.0 MB)
 •  
 • Barcelonès (1.5 MB)
 •  
 • Garraf (3.0 MB)
 •  
 • Maresme (6.1 MB)
 •  
 • Vallès Occidental (8.8 MB)
 •  
 • Vallès Oriental (10.8 MB)
 •    
    Municipis:
     
    Actualment són disponibles els mapes de cobertes corresponents als municipis de l'Àmbit Metropolità.
    (Atenció!: la mida dels fitxers oscil.la entre 150 KB i 1500KB)
     
     Lector de mapes
   
    Afegir Cartografia
  de Referència
   
   

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Departament d'Interior Departament de Territori i Sostenibilitat
  Bases disponibles Inici SIG