MAPA DE COBERTES DEL SÒL DE CATALUNYA

Disponibles l'MCSC-3 revisat i l'MCSC-4
Diferents formats: MiraMon, Shape, KMZ i DXF


Descarregar les bases del MCSC:


Mapa de cobertes de tot Catalunya (imatges)  • Què és?
  • Vectors per fulls de la 1a edició MCSC (polígons)

  • El Mapa de cobertes: per què?
  • Ràsters per fulls de la 1a edició MCSC (imatges)

  • Per què serveix?

  • Quina és la llegenda del Mapa de cobertes?
  • Vectors per fulls de la 2a edició MCSC (polígons)

  • Interpretació de la llegenda de les diferents edicions
  • Ràsters per fulls de la 2a edició MCSC (imatges)


      Vectors per fulls de la 3a edició MCSC, versió 1 (polígons)
  • Quines són les característiques de l'MCSC?
  • Ràsters per fulls de la 3a edició MCSC, versió 1 (imatges)
  • Bibliografia principal sobre la metodologia de l'MCSC  • Vectors per fulls de la 3a edició MCSC, versió 2 (polígons)
  • Enllaços a altra cartografia combinable
  • Ràsters per fulls de la 3a edició MCSC, versió 2 (imatges)
  • Formats disponibles  • Vectors per fulls de la 4a edició MCSC (polígons)

    Ràsters per fulls de la 4a edició MCSC (imatges)
  • Superfícies de cobertes a Catalunya (1a edició MCSC)


  • Resum de resultats (1a edició) (format jpg)
  • La 2a edició de l'MCSC per límits administratius (polígons)

  • Característiques (1a edició) (format pps)
  • La 2a edició de l'MCSC per límits administratius (imatges)

  • Resultats i aplicacions (1a edició) (format pps)
  •  


    La 3a edició de l'MCSC v1 per límits administratius (polígons)


    La 3a edició de l'MCSC v1 per límits administratius (imatges)

  • Característiques (3a edició) (format pps) (20 Mb)


  • Resultats (3a edició) (format pps) (33 Mb)
  • Anar a la plana del SIBosC

  • Síntesi de característiques i resultats (3a edició) (format pdf) (3 Mb)
  • Visualitzar l'MCSC + cartografia de referència
    No cal instal·lar cap programa (plug-ins)
  • Característiques (4a edició) (format pps) (43 Mb)


  • Resultats (4a edició) (format pps) (28 Mb)
  •