PARTICIPA-HI

La fase de catalogació compromesa pels anys 2008-2010 s'ha acabat. És possible, però, que ens haguem deixat d'incloure-hi algun bosc. És per aixó que mantenim oberta la possibilitat d'entrar noves propostes. La vostra participació segueix sent important...

Hem deixat com a eina activa per a la proposta de boscos candidats un formulari. Aquest permet fer-nos arribar les dades bàsiques del bosc que creieu que compleix les característiques de singularitat. Per a la localització geogràfica podeu utilitzar el visor de cartografia del ICC i copiar les coordenades UTM del bosc al formulari.

 

Accés al formulari pdf

 

També hi podeu accedir a través d'un formulari en format pdf i que envia les dades per correu electrònic.

En aquest cas teniu dues opcions per fer-nos arribar les dades: arroba Omplir-lo telemàticament i enviar-lo per correu electrònic clicant el botó del final del formulari; o correu Imprimir-lo i enviant-lo per correu ordinari a l'adreça de l'Inventari de Boscos Singulars.

 
 
 
ICC
Adobe Reader
 

 

Accés al visor de cartografia
Descàrrega d' Adobe Reader