CapEditable

QUÈ ÉS UN BOSC SINGULAR?

Un bosc singular és aquell que presenta valors molt superiors als de la matriu de boscos que conformen un territori.

Convé tenir present que:

Boscos amb poca intervenció humana

Són boscos sense signes d’explotació i/o freqüentació humana. Generalment, hi trobarem arbres vius de grans dimensions, arbres amb edat notable; alguns arbres morts i encara drets, i fusta morta de diferents grandàries i estats de descomposició. Tots aquest elements juguen un paper clau en la biodiversitat perquè són refugi i aliment de moltes espècies sobretot de fongs, d’insectes i vertebrats.

bosc
 

Boscos amb espècies rares protegides o amenaçades

Aquí s’hi inclouen tant els boscos dominats per espècies forestals, que a Catalunya rarament formen boscos, com ara teixos, grèvols, aurons, etc., com els boscos en els quals hi viuen altres espècies de flora i/o fauna protegides, atès que part d’aquestes espècies són insectes o ocells que viuen en boscos i que estan amenaçats o que són rars.

Boscos amb un interès sociocultural i educatiu

Hi ha boscos que han arribat a formar part del patrimoni cultural. Aquesta singularitat comporta una bona accessibilitat i una alta freqüentació, per la qual cosa solen tenir infraestructures d’acollida que els fan encara més idonis per a desenvolupar-hi activitats educatives relacionades amb la natura.

 

Boscos amb una gestió modèlica

La gestió també pot jugar un paper important en la producció, ja que sovint se l’ha relacionat amb la qualitat del terreny. La identificació de boscos de gran qualitat, és a dir, amb arbres alts i ben formats, aporta referències per a la millora de la gestió dels boscos.

> Alguns boscos de Catalunya