CapEditable
> Participa-hi
 

NOVETATS DE L'EINA SIPAN-INVENTARI DE BOSCOS SINGULARS

Desembre de 2008

S'ha canviat lleugerament de distribució de les pestanyes per omplir les dades dels boscos. Les dues primeres contenen exclusivament caixetins per omplir amb informació obligatòria: Localització geogràfica i Singularitats. Per tant s'ha creat una novena pestanya amb per omplir amb les dades opcionals que figuraven a les dues pestanyes anteriors anomenada Indicadors de freqüentació.

Per tant, ara per completar l'entrada d'un bosc, amb l'ompliment de les dues primeres pestanyes és suficient.

Setembre de 2008

  • S'ha modificat l'aspecte de la pestanya de Localització geogràfica dels boscos que és proposen. Els botons de navegació sobre la cartografia i els d'edició de dibuix, punts i polígons, s'han situat sobre del quadre on apareixen els mapes, a d'alt a l'esquerra i abaix a la dreta respectivament.
  • El botó , a dalt a la dreta, permet amagar o mostrar aquestes barres de botons.
  • En la mateix pestanya de Localització geogràfica, per defecte no es mostren les capes cartografiques disponibles ni les seves capacitats de zoom ni de visualització. Cal prémer el botó per desplegar la barra de navegació de les capes cartogràfiques a l'esquerra de la finestra. Així mateix, a baix d'aquesta, apareix nous camps per al zoom de la finestra cartogràfica via selcció del municipi.

  • En la pestanya Fotos, la mateixa aplicació redueix la mida de les imatges que s'afegeixen a la fitxa si aquestes tenen un tamany molt gran, per tal d'optimitzar la conexió amb la base de dades.
  • S'ha afegit una nova pestanya, Documents, al final. Aquest permet de forma semblant a la pestanya anetrior, Fotos, adjuntar a a la fitxa del bosc proposat qualsevol document digital que es cregui convenient, per exemple, arxius format gps o MiraMon amb coordenades, arxius pdf d'Adove Acrobat...
  • Com en altres pestanyes, per incloure un arxiu, primer cal prémer el botó .
   
> Participa-hi