Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa 

Revistes 
 • A 440 sobre el nivell del mar (La revista d'Olot).Olot: Associació l'Au cal·ligràfica, 1995 -   . 
 • Altaveu: Butlletí d'informació municipal de St. Feliu de Pallerols. St.Feliu: Ajuntament, 1996 -   .
 • Amics dels parcs naturals.Barcelona: Cercle d'Amics dels parcs naturals, 1994 -    .
 • Àrea: revista de debats territorials. Barcelona: Diputació, 1994 -     .

 •  
 • Barcelona verda: Butlletí de Parcs i jardins.Barcelona: Ajuntament.
 • Biológica: Conocer y conservar la naturaleza.Madrid: Prensa Española General de Revistas, 199? -    .
 • Bisania: Publicació anual del municipi de la Vall de Bianya.Vall de Bianya: Amics de la Vall de Bianya,      1994 -    .
 • Boletín de la Sección del Estado Español de la F.P.N.N.E.Madrid: FPNNE, 1995 -    . 
 • Boletín Informativo. Madrid: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, 1996 -  .
 • Bon ambient si us plau. Barcelona: Generalitat. Departament de Medi Ambient, 1993 -    .
 • El Bruel: Butlleti de l'Associació d'amics del Parc Natural dels Aigüamolls de l'Empordà. Castelló d'Empúries: APNAE, 1992 -    .
 • Butlletí del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca.Palma: Govern Balear, 1994 -     .
 • Butlletí del Parc Natural del Delta de l’Ebre.Deltebre: PNDE, 1985 -     .
 • Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. arcelona: ICHN, 1993 -      .
 • Butlletí ecologista de les comarques de Girona.Girona:ANG, 1998 -   .
 • Butlletí sismològic.Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1985 -  .

 •  
 • Caire, El: Full Informatiu de temes de cacera. Olot: Parc Natural Zona Volcànica Garrotxa, 1990 -  .
 • Catalunya forestal. Barcelona: Consorci Forestal de Catalunya, 1996 -   .
 • Catalunya rural i agrària: Butlletí d'informació del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Barcelona: Generalitat de Catalunya. DARP, 1994 -     .
 • Centre Excursionista d'Olot.Olot: CEO, 1997 -    . 
 • Collserola: Butlletí del Parc de Collserola. Barcelona: Patronat Metropolità del Parc de Collserola,198? - .
 • Correo del substrato, El. Vilablareix: PRODEASA Productos Energéticos y Abonos, 1996 -  .

 •  
 • Depana en acció. [Barcelona]: Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural, 1988 -   .
 • Descobrir Catalunya.Barcelona: Edicions 62, 1997 -    . 
 • Diari de la Fundació Catalana de l'Esplai.Cornellà de Llobregat: FCE, 1996 -    .
 • Documents d'anàlisi geogràfica.Barcelona: UAB; UdG,1997 -    .
 • Eco-adenc. Sabadell:Adenc, 1994 -      .
 • Ecodecisión: Environmental and policy magazine. Québec: Ecodecisión, 199? -    .
 • Écologue XXI.
 • Ecomed informa: Butlletí d'Ecomediterrània.Barcelona: Ecomediterrània, 1997 -    .
 • Ecosistemas. Madrid: Asociación Española de Ecología Terrestre, 1992 -     .
 • Ecotema. Sabadell:Adenc, 1997 -      .
 • Espais: Revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques,1986 - .
 • Extremadura XXI.Mérida: Junta de Extremadura, 1996 -    .
 • Fondo para la protección de los animales salvajes.Asturias: FAPAS, 1988 -     .
 • Full informatiu. Barcelona: FUS. Grup de Fundacions, 199? -  . 
 • Full informatiu del Centre de Recursos Pedagògics. Olot: CRP, 199? -    .
 • Fulles d'arbre. Sant Joan de les Abadesses, 1998 -    .
 • Funció publicació. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Dept. de Governació, 1988 -  . 
 • Garcilla, La:Revista de la Sociedad Española de ornitología. Madrid: SEO/Birdlife, [s.a.].
 • Gi: Butlletí de la Diputació de Girona i els Consells Comarcals. Girona: Diputació Provincial; Consell Comarcal, 1995 - 
 • Golany: Revista de St. Miquel de Campmajor.St. Miquel de Campmajor: Ajuntament, 1997 -     .
 • Greenpeace: Boletín Informativo trimestral.Madrid: Greenpeace, 1985 -     . 
 • IAEDEN: Institució altempordanesa per a la defensa i estudi de la natura.IAEDEN, 199? -    .
 • Información de Medio Ambiente. Madrid: Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,        1992 -     . 
 • Informatiu del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Deltebre: PNDE, 1993 -   . 
 • Joves agricultors: Revista agroramadera de Catalunya. Olot: C.N. Joves Agricultors, 1978 -      . 
 • Lauro: Revista del Museu de Granollers. Granollers: Museu, [199?] -       .
 • Leader magazine.Bruxelles: Leader, 1992 -    .
 • Línies.Barcelona: Depana, 1998 -    .
 • Llengua i ús: Revista tècnica de normalització lingüística.Barcelona: Generalitat. Dept. de Cultura, 1994 -    . 
 • La llúdriga. Banyoles: LIMNOS, 1989 -    . 
 • Medi ambient, Tecnologia i Cultura. Barcelona: Departament de Medi Ambient, 1991 - 
 • Medio Ambiente. Sevilla: Agencia de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 1990 -    . 
 • Medio Ambiente Canarias.Las Palmas: Gobierno Canarias. Consejería PTMA, 1997 -    .
 • Medio ambiente, Madrid.
 • Món rural. Barcelona:Món rural, SL. 1993 -   .
 • Montes. Madrid:Asociación y colegios de Ingenieros de Montes e Ingenieros Técnicos Forestales, 1984 -   . 
 • Natur im aufwind.Leonstein: Die Nationalpark Kalkalpen-Zeitschrift, 199? -    .
 • Natur- und Nationalparke Europäishes Bulletin= European Bulletin Nature and National Parks= Bulletin Européen Parcs Naturels et Nationaux. Grafenau: Fédération des Parcs Naturels et Nationaux d'Europe, 198? -     . 
 • Na Tura: Butlletí de l'Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa. Olot: Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa, 1994 -    .
 • Naturalistes de Girona: Butlletí informatiu.Girona: ANG, 1997 - 
 • Natus.Girona: ANG, 1996 -     .
 • Notícies de caça. Barcelona: Generalitat. Direcció General del Medi Natural, 1997 -    .
 • Notícies de la Institució.Barcelona: ICHN, 1997 -   . 
 • Notícies de la natura. Barcelona: Generalitat. Direcció General del Medi Natural, 1993 -     . 
 • NU UN: Revista para las naciones unidas en España.Associación naciones unidas en España, 1997 -    .
 • OD’EA: Quaderns d’Ecologia Aplicada.ODEA,199? -     . 
 • OET al día. San José (Costa Rica): Ana Beatriz Azofeifa, 1995 -   .
 • Orsis: Orgenismes i sistemes.Bellaterra: UAB,1985 -    .

 •  
 • Park life: the community of the Exmoor...Exmoor: Exmoor National Park, 1997 -     .
 • Parcs naturels régionaux de France. Paris: Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France, 19?? -   . 
 • Penell: revista de meteorologia, climatologia, medi ambient i sismologia. Rubí: Associació Catalana d'Observació Meteològica. 1996 - .
 • Perspectiva ambiental. Barcelona: Assoc. Mestres Rosa Sensat; Fundació Terra, 1995 -     .
 • Plafó, El: Butlletí d’informació cultural d’Olot.Olot: Arxiu Històric Comarcal d’Olot; Biblioteca Marià; Museu Comarcal de la Garrotxa; Teatre Principal d’Olot, 1997 -    .
 • La Plana del Baix Llobregat.Gavà: Museu de Gavà, 199? -     . 
 • El portarró: Butlletí del PNAESM.Boí: PNAESM, 1997 -   . 
 • La Punxa.Girona: Col?legi Oficial Aparelladors i Arquitectes Tècnics, 1988 -     . 
 • Quaderns de Medi Ambient.Barcelona: DMA, 1994 -    .
 • Quaderns de la natura i de l’home.Barna: Centre d’Est. Nat. Barcelonès Nord, 199? -    .
 • Quercus: Naturaleza y Medio Ambiente. Madrid: Quercus, 198? - .
 • Rebrot: Informatiu català del món forestal.Terrassa: ATEICFC, 1995 -    .
 • Recull d'Informació Turística. Barcelona: Departament de Comerç, Consum i Turisme, 1991 -  . 
 • Revista de Girona. Girona: Diputació Provincial, 1958 -   . 
 • Revista forestal española.Madrid: GAESA,1996 -   .
 • Silvicultura: Butlletí del Centre de la Propietat Forestal. Santa Perpètua de la Mogoda: Centre de la Propietat Forestal, 1992 -   .
 • Spartina: Butlletí Naturalista del Delta del Llobregat. Prat del Llobregat: Ajuntament del Prat del Llobregat, 1994 -  .
 • Tecno-ambiente: Revista profesional[...].Madrid/Barcelona: TIASA,1990 -   .
 • El Temps ambiental. Barcelona: Eliseu Climent, 1995 -  . 
 • Terra: Revista catalana de Geografia, Cartografia i Ciències de la Terra. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 1994 - . 
 • Tot Garrotxa. Olot: Agrupació Cases de Colònies, 1995 - . 
 • Tourisme au naturel. París: Fédération Parcs Naturels et Régionaux de France. 1995 -   .
 • Urdaibai: Albistegia.Urdaibai: Urdaibaiko Biosfera Erreserba, 1997 -    .
 • Vitrina: publicació del Museu Comarcal de la Garrotxa. Olot: Museu Comarcal de la Garrotxa, 198? -   . 
NOTES
 • Aquesta és la llista de revistes que estem rebent actualment, però també en tenim que s'havien rebut anteriorment (suscripcions mortes, núms solts...). 
 • Disposem d'algunes revistes duplicades que es troben a la vostra disposició en cas que esteu interessats a fer intercanvi o us n'interessi algun exemplar. 
 • També tenim un buidat de més de 500 articles interessants d'algunes revistes que ens han arribat. 
 • Per qualsevol consulta o petició podeu adreçar-vos al Centre de Documentació a través d'aquesta adreça: 
 • PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA 

 • Centre de Documentació (Montse Grabolosa)
  Av. Sta. Coloma s/n 17800 OLOT 
  Telf: 972 264 666 ó 972 264 232   Fax: 972 265 567 
  a/e:: wcdpnzvg@correu.gencat.es

Centre de documentació

wcdpnzvg@correu.gencat.es
Pàgina actualitzada: 8/05/99