CapEditable

PRESENTACIÓ

Per què un inventari de boscos singulars?

La diversitat d’usos que la societat demana del bosc (producció, conservació, lleure...) comporta una gestió complexa, i això fa que els gestors del bosc (propietaris, silvicultors, tècnics de l’administració...) necessitin nous referents per a millorar del seu coneixement.

Les úniques fonts d’informació a escala de país són els inventaris forestals nacionals (IEFC i IFN), que ens informen dels valors mitjans dels nostres boscos pel que fa a mides, edats, creixements i altres indicadors, però ens manquen referents dels millors boscos que, pel seu caràcter singular, són escassos i, per tant, difícilment han estat mostrejats en aquests inventaris.

L’objectiu de l’Inventari de boscos singulars de Catalunya és establir un catàleg de referència dels millors boscos a escala comarcal i de país, atenent als diversos usos i valors del bosc.

 

Novetats

Gener de 2011

Les tasques de catalogació de boscos singulars compromeses per la fase 2008-2010 ja han acabat.

No obstant el web es manté obert per a poder continuar reben propostes de boscos.

bosc singular

creaf
dmah