MiraMon home page
 Sistema d'Informació Geogràfica (SIG - GIS) MiraMon · Març - Juny de 2011   
 10a Edició
  Temari    Dates    Matriculació    Texto en castellano

Ens plau informar-li de la realització els propers mesos de març a juny de 2011, d'un curs de MiraMon. El curs que li oferim és la fusió dels 3 cursos que es porten duent a terme a les instal·lacions del CREAF (Estàndard, Avançat i Anàlisi).

El curs de crèdits de lliure elecció que presentem a continuació aprovat per la Comissió d'Ordenació Acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona queda obert a tot els interessats.

És una molt bona oportunitat per gaudir dels 3 cursos a preu d'estudiant


Temari
Introducció i Fonaments de SIG
· Format de les dades: ràster i vectorial
· Georeferenciació
· Bases de dades

Característiques del programa MiraMon
· Formats acceptats
· Requeriments de hardware

Visualització de dades
· Control de capes: obrir, tancar, ordenar, propietats
· Visualització de ràsters: variació contínua (Models Digitals d'Elevacions,...), ortofotografies, temàtics (Litologia,...)
· Visualització de vectors punt: símbols, text,...
· Visualització de vectors arc: gruixos, colors,...
· Visualització de vectors polígon: vores, colors, trames, transparències, patrons...
· Els mapes de MiraMon: MMM i MMZ

Consulta per localització i atributs
· Consultes per localització: Què és això?, Què hi ha aquí?
· Consultes per atributs: On és tal cosa? Quants compleixen...?
· Selecció d'objectes
· Consultes simples i complexes sobre taules de dades principals i relacionades
· Vinculació, des d'una consulta, a qualsevol document digital o recurs Internet.

Digitalització de nova informació
· Creació o actualització d'informació de tipus vectorial (punt, arc i polígon)
· Eines de digitalització i edició de vectors
· Organització dels fitxers

Estructuració topològica
· Fonaments
· Tipus d'errors i protocol d'eliminació d'errors
· Estructuració topològica de capes vectorials pel mode simplificat

Importació i exportació de dades
· Els formats més utilitzats:
- E00 (Arc/Info)
- SHP (ArcView)
- DGN (MicroStation)
- DXF (AutoCAD)
- TIF - GeoTIFF (Tagged Image File Format)
- JPG - JPEG (Joint Photographic Experts Group)
- SID (MrSID)
- GPX (GPS)
- XLS (Microsoft Excel)
- TXT (ASCII)
Aspectes avançats de digitalització, estructuració topològica i d'organització de les bases de dades
· Problemes especials de la digitalització i estructuració topològica
· Importació de dades amb problemes: falta de connexió, inconsistències a la base i la part gràfica
· Reordenació de dades espacials: ciclats selectius, reciclats selectius, ciclats de grups de polígons
· Transferència de múltiples atributs i registres entre capes
· Tractament massiu de conjunts de capes

Algunes eines de MiraMon
· Les aplicacions de suport a MiraMon (MSA)
· GeMM: Gestor de metadades
· Conversió i compressió de ràsters
· Canvi de resolució de ràsters
· Mosaic i retall de ràsters i vectors
· Conversions ràster - vector
· Eines d'importació - exportació (formats CAD, SIG, XY-BasesDades, etc)
· Introducció a la navegació GPS en temps real i el bolcat de les dades des de la memòria del GPS

Gestió de les bases de dades
· El model de bases de dades relacionals
· MiraDades: Gestor de taules de dades
· Edició de les relacions entre taules
· Introducció al ODBC Data Source Administrator

Georeferenciació de documents cartogràfics escannejats
· Teoria de georeferenciació
· Conversió d'un mapa o d'una ortofotografia escannejada, en un document digital georeferenciat
· Criteris d'escanneig
· Protocol pràctic de realització
· Superposició a d'altra cartografia per treballar digitalitzant, consultant, etc.
· Calculadora geodèsica i canvis de projecció

Georeferenciació i generació d'ortofotografies
· Conversió d'una fotografia aèria a una ortofotgrafia

Anàlisi de dades
· Interpolació espacial. Principals mètodes
· Anàlisi del terreny: pendents, orientacions, visibilitat, ombrejat de mapes, etc.
· Buffers i càlculs de distancies
· Calculador-Reclassificadora de capes
· Combinació de capes temàtiques-categòriques:
- dinàmica temporal
- relacions entre dos tipus de mapes temàtics
- taules resultants de l'anàlisi
- enriquiment d'entitats d'una capa a partir de la informació continguda en altres
· Àlgebra de mapes
· Propagació d'errors
· Consideracions de ràsters amb diferent origen de malla
· Consideracions respecte a la combinació de ràsters i vectors

Fonts de dades per a projectes
· Navegadors de mapes. Web Map Service (WMS), Web Map Title Service (WMTS). OGC Compliant
· Mapes d'Internet: MMZ
· Disponibilitat de dades a Internet. Explotació

Impressió i presentació de resultats
· Impressions ràpides a partir de l'assistent
· Impressions de qualitat
· Utilització de símbols, escala, llegenda, xarxa de referència,...
· Plantilles d'impressió
· Exportació a altres programes d'ofimàtica


Dates, durada i places
· Dies:
Març: 28, 29
Abril: 4, 5, 11, 12, 26
Maig: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
Juny: 7 de 2011
· Horari: de 14:00 a 17:00
· Durada: 54 hores (3,5 crèdits)
· Places: 30 (2 persones per ordinador)


Lloc i Accessos
· Lloc:
CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Edifici C (Facultat de Ciències)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
· Plànols i transport


Preu i matrícula
· Preu: 386 €, inclou els apunts i CDROM amb les dades d'exemple tractades al curs.

· Matriculació:
· A través de la web de compra de MiraMon (Cursos de MiraMon), comunicant el mètode de pagament: VISA/MASTERCARD, Transferència bancària, o xec nominal.
El pagament per VISA/MASTERCARD pot formalitzar-se directament a través de la web, la transferència bancària s'ha d'efectuar personalment al número de compte que s'indica i el xec s'ha d'enviar per correu per completar el procés de compra.
No oblideu d'indicar el vostre nom en formalitzar el dipòsit o la transferència i envieu per fax (+34 93 581 41 51) el justificant de la transferència.

La inscripció és per rigorós ordre de pagamentPer qualsevol dubte, contacteu amb: cursos@miramon.uab.cat