Català

EDICIONS ANTERIORS

16a edició
15a edició
14a edició
13a edició
12a edició
11a edició
10a edició
9a edició
8a edició

Durada:
60 Crèdits ECTS

Dates de realització:
27/09/2017 - 01/06/2018

Horari:
Dilluns - Dijous: 17 - 21h
Divendres: 15 - 19h

Preu:
95 €/crèdit (inclou taxes del Màster i assegurança escolar) + Import taxes de sol·licitud d'admissió (30.21 €)

Contacte master.td.sig@uab.cat

Edicions Anteriors