Catalunya

Portada
Sinopsi
Cobertes del sòl
Principals espècies arbòries
Existències: planifolis i coníferes
Biomassa i producció
Composició de l'estrat arbustiu
Espais d'interès natural
Models: combustible i inflamabilitat
Propietat pública

Regió Forestal I Regió Forestal II Regió Forestal III Regió Forestal IV Regió Forestal V Regió Forestal VI Regió Forestal VII Regió Forestal VIII Altres regions

Tornar a la web de l'IEFC