MiraMon versió 8

Versió gratuïta de MiraMon
exclusiva per a:
  • l’Administració pública
  • universitats i centres de recerca
  • xarxa de custòdia del territori
  • estudiants
de Catalunya


La Generalitat de Catalunya, en línia amb el seu impuls a la societat del coneixement, la correcta planificació i gestió del territori, el suport a la recerca i el desenvolupament cientificotècnic realitzat al país i la promoció del programari en llengua catalana, subvenciona aquesta versió completa del MiraMon per a ús exclusiu a l’Administració pública, centres de recerca i estudiants de Catalunya.

Si no pertanyeu a un dels anteriors col·lectius, podeu igualment adquirir una versió completa del producte o descarregar una versió gratuïta del Lector Universal de Mapes.

Indiqueu a quin d'aquests col·lectius pertanyeu:

Administració
Universitat o Centre de Recerca
Xarxa de Custòdia del Territori
Estudiant
Declaro que exerceixo la meva activitat a Catalunya.

Productes