Unitat d'Ecologia Global

   
  Español
ĀMBITS DE RECERCA
ESTACIONS DE CAMP I
ZONES D'ESTUDI
  -LOCALS
  -INTERNACIONALS
 

 

Please note that we have a new website: http://globalecology.creaf.cat/

 

Els principals estudis de recerca que actualment es duen a terme per la Unitat d'Ecologia Global CREAF-CEAB-CSIC corresponen al camp de l'Ecologia química, ecotoxicologia i metabolòmica:

 

 

L'activitat dels éssers vius modifica l'estructura i la composició química del seu entorn. En alguns casos, els organismes actuen com a filtradors de la toxicitat d'algunes substàncies, i el seu estudi ens permet avaluar la capacitat de l'ecosistema per absorbir els contaminants que generem amb les múltiples activitats humanes.

Una part important de la recerca en aquesta línia es centra en dos objectius:

- avaluar l'estat de salut de l'ecosistema és a partir de les concentracions de metabolits emesos pels organismes (de la mateixa manera que el metge pot fer diagnòstics a partir dels nostres metabolits corporals)

- trobar aplicacions i utilitats al reciclatge dels residus orgànics.

 

 
 

Els estudis d'investigació duts a terme per la Unitat d'Ecologia Global CREAF-CEAB-CSIC anteriorment pertanyien a les àrees temàtiques següents:

 
     
 
   
LÍNIES DE RECERCA

 

 

 

CANVIS GLOBALS: EFECTES ECOLÒGICS

 

ECOLOGIA FUNCIONAL I EFECTES ECOLÒGICS DELS CANVIS AMBIENTALS GLOBALS

 

 

QUALITAT AMBIENTAL I CANVI GLOBAL: EFFECTES SOBRE ELS ECOSISTEMES TERRESTRES

     

 

           
           
           
 
© 2011 Unitat d'Ecologia Global CREAF-CEAB-CSIC - Edifici C, Campus de Bellaterra UAB, Cerdanyola del Vàlles 08193 - +34 935811312